Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğine Başvuru

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM 2014-2015

Eklenme Tarihi
05.05.2015
Okunma Sayısı
1716 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM 2014-2015

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu kapsamında 2014-2015 akademik yılı Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuru süreci başlamıştır.

Son başvuru tarihi 20.05.2015’tir.

2014-2015 akademik yılında Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik ve idari personeller “29.04.2015 – 20.05.2015” tarihleri arasında duyurunun altında yer alan Başvuru belgesi (İş Planı) ve Personel Eğitim Alma Bilgi Formunu doldurup imzalayarak ilgili Yükseköğretim Kurumların Erasmus+ Kurum Koordinatörlüklerine elden teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Ulusal Ajans tarafından tahsis edilmiş olan bütçe çerçevesinde, konsorsiyum kapsamında 7 gün üzerinden en fazla 7 (akademik/idari) personelin hareketliliği desteklenebilecektir. Bütün başvurular Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, Konsorsiyum öncelikleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Eğitim Alma Hareketliliği:

Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin Erasmus Üniversitesi Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda, eğitim merkezlerinde veya işletmelerde eğitim almasına olanak sağlar. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim  kurumu (İşletme kapsamında değerlendirilen, eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun EÜB sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Eğitim alma hareketliliği kapsamında gidilmek istenilen üniversite ile ikili anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz.

Değerlendirme Kriterleri:

-» Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmak, veya

-» Yükseköğretim kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmak ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruluşunda rol almış olmak

Değerlendirmede bugüne kadar eğitim alma faaliyetine katılmayanlara öncelik verilecektir. Ayrıca akdemik ve idari birim çeşitliliğine dikkat edilecektir.  

Bütün başvurular Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, Konsorsiyum öncelikleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak Yükseköğretim Kurumların akademik ve idari personelin başvuru sırasında talep edilmiş olan Davet Yazısı karşı kurum tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Eğitim Alma Hareketliliğine katılabilmek için seçilen adaylarca hazırlanması ve

Erasmus Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:

Not: 1,2 ve 3 numaralı belgeler, başvuru sırasında alınacaktır. Diğer belgeler, adayların hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra hazırlanabilir.

1.  Misafir olunacak kurumdan gelen davet mektubu  

2.  Birim Koordinatörü ve karşı üniversite/işletme tarafından önceden onaylanacak İş Planının orijinal olarak imzalanmış nüshası

3.  Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğü / Merkez Müdürlüğü / Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).

4.  Hareketlilik Bilgi Formu

5.  Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi

6.  Euro Hesap Bildirim Formu Eğitim Alma Hareketliliği için gerekenler:

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Hareketlilik süresi en geç 30 Ağustos 2015 tarihinde bitecek şekilde belirlenmelidir.

Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

2014/2015 akademik yılı için Eğitim Alma Hareketliliğine ilişkin gündelik hibe rakamları:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi,

Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan,

Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg,

Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre,

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz,Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

Koordinatörlüğümüz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 1,5 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyehat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

 

Seyahat Mesafeleri

 

Tutar (€)

100 ile 499 KM arasında

180

500 ile 1999 KM arasında

275

2000 ile 2999 KM arasında

360

3000 ile 3999 KM arasında

530

4000 ile 7999 KM arasında

820

8000 KM ve üzeri

1100

 

Gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları (boarding card), otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.

Ödemede Kesinti Yapılması:

30.09.2015 tarihine kadar belgelerini ofise teslim etmeyen personelin % 20 hibeleri ödenmez. 

İkinci Kez Hibe Alınması Durumu:

AB Komisyonu ve Merkezin belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir

Hareketlilik Faaliyeti Sonrası Düzenlenmesi Gereken Belgeler:

•       Katılım sertifikası

•       Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.

•       Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

 

 

•       ERASMUS+ PERONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ TAKVİMİ

 

Tarih

İlgili Dokümanlar

Açıklamalar

 

Başvuru başlangıcı

29/04/2015

 

Son Başvuru Tarihi

20/05/2015

 

 

Bilgi Formu

Davet Yazısı/Mektubu

Başvurular

Necmettin Erbakan Üniversitesi veya KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Kurum

Koordinatörlüğüne  ilgili dokümanlar ile birlikte yapılacaktır.

30/05/2015

 

 

Başvuruların Komisyon tarafından değerlendirilmesi ve sonuçların ilan edilmesi

             

Proje hakkında detaylı bilgi için: http://erasmus-ubyo.org/

 

İletişim bilgileri:

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Ahmet KATIKSIZ

Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, Aksaray Kavşağı No: 201, 42110 Selçuklu / KONYA  

Tel: +90 332 280 28 00  Faks: +90 332 280 29 00  E-posta: bilgi@kop.gov.tr Web: http://www.kop.gov.tr/

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kurum Erasmus Koordinatörlüğü

Özdal KOYUNCUOĞLU

İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Caddesi No: 20/A

42040 Selçuklu / KONYA

Tel: + 90 (332) 321 20 16 - 17 / 3

Faks: + 90 (322) 322 68 68

E-posta: erasmus@konya.edu.tr

Web: www.erasmus-ubyo.org

KTO Karatay Üniversitesi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Gülsüm MEZGEL YARTAŞ

Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130

42020 Karatay / KONYA

Tel: +90 (332) 444 12 51

Faks: +90 (332) 202 00 44

E-posta: gulsum.yartas@karatay.edu.tr

Web: http://www.karatay.edu.tr/

Bu Haber 1716 Defa Okundu.