Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Sonuç Toplantısı Nevşehir’de yapıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi’nin kapanış toplantısı Nevşehir’de yapıldı.

Eklenme Tarihi
29.03.2018
Okunma Sayısı
2707 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

Nevşehir’in Ortahisar beldesinde gerçekleştirilen toplantıda, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinin sanayileşme, girişimcilik, yenilikçilik, teşvik, destekler ve üniversite-sanayi iş birliği konularında mevcut durum ve ihtiyaçlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

 

Sanayi sektöründe çalışan kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin katıldığı sonuç toplantısında konuşan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Bölgesine yeni katılan Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat’ta girişimcilik ve yenilikçilik konusunda yaşanılan sorunların tespitine, nedenlerin araştırılmasına ve çözüm yollarının ortaya konulmasına yönelik bölgedeki paydaşlarla birlikte yaklaşık bir yıldır sürdürülen ‘Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi’ projesi ikinci etabında bölge illeri ile ilgili çok önemli bulgu ve çıktıların rapor haline dönüştürüldüğünü söyledi.

 

“Girişimcilik ve yenilikçiliğe ayrı bir özen göstermeliyiz”

Ekonomik büyüme ile girişimcilik arasındaki pozitif bir ilişki bulunduğunu, istihdam artışlarının da yenilikçi girişimler tarafından sağlandığına dikkat çeken KOP Başkanı Bostancı, rekabetçiliğin artmasında, yeni teknoloji üretiminde, işsizlik ve yoksulluk ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında, beşeri ve sosyal sermayenin güçlendirilmesinde önemli etkileri bulunan girişimcilik ve yenilik konusunun İdarenin en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturduğuna değinerek; “Girişimcilik ve yenilik kavramlarına önem veren toplumlar kalkınma yolunda bir hayli yol kat etmiştir. Özellikle yenilikçi girişimciliğin, ülke ekonomilerinin çok kısa bir sürede gelişimine katkıda bulunduğu unutulmamalıdır. Günümüzde gelişmiş ülkeler, artan işsizlik ile beraber atıl kalan insan kaynaklarını yetenekleri dahilinde iş kurma ve yeni istihdam alanları oluşturmak durumunda kaldığından girişimcilik ve yenilikçiliğe ayrı bir özen göstermektedir” dedi.

 

“Yeni Eylem Planına Altlık Oluşturacak”

Proje kapsamında elde edilen verilerin bölgede uygulayacakları destek programları ve diğer çalışmalarda kendilerine yol göstereceğini, Kalkınma Bakanlığının talimatları ile bölge illerinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlıklarına şimdiden başladıkları 2019-2023 KOP Eylem Planına önemli bir altlık oluşturduğuna değinen Başkan Bostancı, “Çalışmalar sonunda elde edilen analiz raporlarının yanı sıra girişimcilere yol göstermesi amacıyla patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi imtiyazlara kişilerin ya da firmaların hangi koşullar altında başvurulabildiğini anlatan “Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım Destekleri” el kitabı hazırlandı. Bunun yanı sıra sınai mülkiyet haklarından ve başvuru süreçlerinden haberdar olmak isteyen kişi ve kurumlara, her bir buluş ve yenilik kalemine başvurmaları için gereken koşullar ve atmaları gereken adımlar hakkında bilgilendirici niteliğe sahip “Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Başvuru Süreçleri” el kitabını hazırladık. Bu alanlarda önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yayınlarımızı www.kop.gov.tr internet sitemizden paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

 

“2023 Hedeflerine ulaşmak zor değil”

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Yavan Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesinin 2. Etap çıktıları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Birçok bileşeni olan projenin girişimcilik ayağında, kadın genç ve yenilikçi girişimcilerin tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Yavan, bu bağlamda bölgedeki kadın girişimcilerin finansmana erişim ve eğitim ihtiyacı duyduğunu belirterek; “Kamuda istihdam edilmek isteği, genç girişimciliğe zarar veriyor. Zaten çok sınırlı olan yenilikçi girişimciliğin temel sorunu ise nitelikli AR-GE personelinin bölge illerinde bulunmaması. Bu çerçevede kamu tarafından verilecek teşvik ve desteklerin kadın genç ve yenilikçi girişimcilere pozitif ayrımcılık oluşturacak şekilde yeniden tasarlanması gerekir. BBDK verileri incelendiğinde; Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Türkiye’de banka hesaplarında liradan daha fazla dövizin bulunduğu 5 ilden üçünü oluşturuyor. Ancak bölge illerinde bulunan bu büyük döviz rezervine rağmen, sermayenin yatırıma dönüşmediği, bölgede girişimcilerin ciddi finansman sıkıntısı çektiği görülmektedir. Burada bölge illerinde geçmişte yaşanan kötü girişimcilik deneyimleri, çeşitli kooperatifler ve faizsiz kar ortaklıkları ile yaşanan sermaye kayıpları girişimcilik kültürünün bölgede oluşmamasının nedenleri arasında yer alıyor. Bölgede kurulmuş olan ve kurulmakta olan teknokentlerin sürdürülebilirliği ciddi bir sorun. Fizibilite ve ihtiyaç analizi yapılmadan her ilde teknokent kurulumu yönünde bir eğilim var. Ancak mevcut teknoparkların durumu, illerin sahip olduğu sınırlı potansiyel dikkate alındığında teknokent kurulumunda acele edilmemesi, ihtiyaç analizleri yapılarak adım atılması, en önemlisi de teknokentten önce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Kuluçka merkezi gibi arayüz yapıların geliştirilerek işe başlanması ve en son aşamada Teknokent kurulumu düşünülmesi gerekmektedir. Firmaların ARGE ve inovasyon yapabilmesinin önündeki en büyük engellerden bir diğeri de firma içinde yeniliğe karşı dirençlerin olmasıdır. Bunun altında işletmelerin büyük bir bölümünün aile şirketi olması ve kurumsallaşmamalarıdır” şeklinde konuştu.

 

Doç. Dr. Nuri Yavan son olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ulaşabilmesi için ARGE ve inovasyon alanında merkezden kurgulanan kurumsal yapıların ve tek merkezden hazırlanan kural ve nizamların bölgelerde yatırımcıların saha gerçekleri ile çakışmadığını, kamu kurumlarının yerel hizmet birimlerini güçlendirecek adımları atmalarının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

 

 

Bu Haber 2707 Defa Okundu.