Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP OKUYOR PROJESİ

KOP OKUYOR PROJESİ

 

“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı”

 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2014-2018 yıllarını kapsayan KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda; KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı 2016 yılı proje teklif çağrısı başlatılmıştır.

 

Programın amacı 

KOP Bölgesi’nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bu illerde projelerin uygulanması, koordinasyonunun sağlanması ve projelerin izlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Programın Öncelikleri

Program kapsamında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.

 

İdare Tarafından Desteklenecek Proje Bütçesi Limitleri

Bu program çerçevesinde proje yürütücü kuruluşuna verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 


Asgari tutar: 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)
Azami tutar: 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)


 

Başvuru Şekli

 • Proje tekliflerinin “KOP Okuyor Projesi Başvuru Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Proje teklifleri “KOP Okuyor Projesi Başvuru Formu ve Ekleri” doldurularak yapılacaktır.
 • Doldurulan form ve ekler, ıslak imza ile imzalandıktan sonra PDF dosyasına dönüştürülecek ve elektronik ortamda http://kopokuyor.kop.gov.tradresinden idareye iletilecek, ayrıca ıslak imzalı olarak belgenin aslı elden veya posta yoluyla belirlenen tarihler içinde idareye sunulacaktır.
 • Posta veya kargo şirketi yoluyla yapılan gönderiler son başvuru tarihinde idareye ulaşmamışsa değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Islak imzalı ve elektronik belgenin birebir aynı olması gerekmektedir.

 

Başvuru Süresi

 • Proje teklifleri 05/08/2016 – 01/10/2016 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Teklif Çağrısı

 • Projeye “KOP Okuyor Projesi Başvuru Rehberi'nde belirtilen kriterleri sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar başvurulabilecektir.

 

Projelenin Gerçekleştirileceği Yer

 • Proje, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin faaliyet gösterdiği illerde (Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat) gerçekleştirilmelidir.

 

Proje Başvuru Sayısı

 • Bir kurum en fazla iki ayrı projeyle başvurabilir.
 • Bir kurumun ortak olabileceği proje sayısında sınırlandırma yoktur.
 • Bir projedeki ortak kurum sayısında sınırlandırma yoktur.

 

Başvuru Dokümanları

Program ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

 

 

 

 

KOP Okuyor Projesi başvuru formunu linke tıklayarak açılan anket formundan yükleyebilirsiniz.

Başvurmak için tıklayınız.

 

 


 

İlgili Koordinatörlük: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 5 (beş) iş günü öncesine kadar, açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. Telefon numarası yalnızca mail veya faksın ulaşıp ulaşmadığına yönelik teyit için kullanılacaktır.

 

 • E-posta adresi: kopokuyor@kop.gov.tr
 • Tel: 0 (332) 280 28 00
 • Faks: 0 (332) 280 29 00

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

 

 

 

 

KOP Bölgesi için Okuma-Yazma Seferberliği Başlatıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölge illerinde öğrencilerin ve vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması ve okuma kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlaması amacıyla Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinde KOP Okuyor adlı yeni bir projeyi hayata geçirdi.  Devamı ...