Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından düzenlenen III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi açıklandı.

Eklenme Tarihi
27.10.2015
Okunma Sayısı
1725 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından düzenlenen III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi açıklandı.

22-24 Ekim tarihleri arasında Dönem Başkanı Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumda Enerji ve Doğal Kaynaklar, Sosyal Eğitim-Beşeri Bilimler, Gıda-Tarım-Orman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme-Bilişim, Kültür Sanat-Spor-Turizm, Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma- Lojistik alanlarında 100’e yakın bildiri sunuldu. Sempozyumda 10 davetli konuşmacı da özellikle bölgesel kalkınma ekseninde yapılan ve yapılması gereken konular üzerinde sunum yaptı.

 

Kalkınma için UNİKOP Üniversiteleri Lokomotif Rol Oynuyor

Bölgesel kalkınmanın önemine değinildiği Sempozyumun Sonuç Bildirgesi’nde dünyadaki yeni gelişmeler ışığında bireysel değişim ve dönüşüm için alternatif kalkınma modellerinin araştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Açıklanan KOP Eylem Planı ile 2014-2018 yılları arasında KOP Bölgesinde gerçekleştirilecek kamu yatırımları ile bölgemizin topyekûn bir kalkınma sürecine gireceği vurgulanan sonuç bildirgesinde bu konuda UNİKOP bünyesindeki 8 üniversitenin lokomotif rol oynayacağı ifade edildi.

“III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”nda Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde’den oluşan KOP Bölgesi’nin Türkiye’nin “Yeni Marmara”sı olma hedefi öne çıktı. Kamuoyu ile paylaşılan Sempozyumun sonuç bildirgesinde yer alan başlıklar şöyle oluştu:

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

Bölgesel kalkınmanın temel taşlarından olan girişimcilik konusu gündemde yer bulmuş, sosyal girişimcilik ve sosyal ekonominin yanında sosyal sermayenin önemi üzerinde durulurken, erken yaşta yapılan evlilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve din gibi sosyal konuların yanında sanatla ilgili konularda sempozyum kapsamında tartışılmıştır. Kuşaklar arası değişim gibi önemini kaybetmeyen başlıklar da sempozyumda yerini almıştır.

KIRSAL KALKINMA

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında, bölgesel ve küresel bir çevre sorunu olan su kıtlığı ve Tuz Gölü özelinde değerlendirmeler gerçekleşmiş, yeşil markalar konusu yanında Aksaray ili özelinde hem atık değerlendirmenin ekonomik katkılarının önemi hem de su kaynakları ve tarıma etkisi ile birlikte Aksaray ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri tartışılmıştır. KOP Bölgesi kapsamında çeşitli konular üzerinde etkinlik uygulamaları değerlendirilmiş olup; ürün, sulama, donanım ve yazılım örnekleri ele alınmıştır.

GIDA-TARIM ve ORMAN

Gıda temini ve güvenliği kapsamında süt sığırcılığının gelişimi yönünden yeni teknolojilerden faydalanma, hastalıkları önleme, bal arıcığının geliştirilmesi ve teşviki, ormancılık, bazı tarım ürünlerinin fiyatlandırılması, iklimin ürün üretimi üzerine etkisi ve gübreleme gibi teknik analizlerin olduğu bilgilendirmeler gerçekleşmiştir.

HABERLEŞME-BİLİŞİM

Günümüzde hem gelişmiş ülkelerin hem de az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına devlet eli ile yapılan bir plan ile yön verildiği görülmektedir. Kalkınma amaçlı eylemlerin planlanması ve izlenmesi hususunda bilişim teknolojilerinin kullanımı büyük rol oynamaktadır. Bölgesel kalkınma planlarının hazırlanma, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevcut durum irdelemesi bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar sunulmuştur.

ENERJİ-DOĞAL KAYNAKLAR

Ülkemizde daha hızlı bir kalkınmanın sağlanabilmesi için teknolojik atılımların gerçekleştirilerek beşeri sermayenin artırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca enerji üretiminin mümkün olduğunca bireyselleştirilerek yenilenebilir enerjiye geçilmesi ile gerçekleşebileceğine değinilmiştir.

SANAYİ-ULAŞTIRMA-LOJİSTİK

Sanayi ve ticaret alanlarının mevcut durumu göz önüne alınarak gelecek 25 yıldaki ilerlemeyi sağlayacak gelişme politikaları önerilmiştir. Ayrıca sanayi devriminin ardından Osmanlı sanayileşme hamleleri perspektifinden sanayi politikalarının dinamikleri ve zafiyetleri konusu hakkında bilgi verilmiştir.

Şirketlerin tedarikçi seçiminden, aile şirketlerinin kurumsallaşmasına, yöneticilerin etkinliği gibi mikro konulardan sürdürebilir kalkınma için makro bağlamda yönetim, iktidar ve güç ilişkisine ve hatta dil bağlantısına kadar farklı düzlemlerdeki konulara değinilmiştir. Kalkınmanın sektörel bağlamında enerji, tarım, turizm ve finans bağlamında konular gündem bulmuştur.

KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM

Geleneksel el sanatları geçmişten günümüze aktarılan kültürel miraslarımızdan olup bireysel ve toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. Aksaray İli düz dokuma yaygılarında görülen motifler ve anlamaları konusunda yapılan araştırma ile yörede tespit edilen 64 düz dokuma yaygısı motif özellikleri açısından incelenerek değerlendirilmiştir.

SAĞLIK BİLİMLERİ

Artan nüfus ve bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her gün daha çeşitli ve fazla miktarda gıda ürünü üretilmektedir. Burada karşılaşılan gereksiz maliyet zaman ve işgücü kaybının önlenmesi ayrıca gıda zinciri boyunca meydana gelebilecek olası tehlikeler incelenmiştir. Bununla beraber gıda ürünlerinde stok yönetim politikaları ile bu zincirin önemli halkalarından olan gıdaların depolanması ve bu süreçte kullanılan stok yönetimi politikaları incelenmiştir.

Yıllık yaklaşık 260 milyar dolarlık sağlık cihazı giderinin bulunduğu dünyada Türkiye’nin sektördeki pazar payı 1.9 milyar dolardır. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak için KOP Bölgesi’nde 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesi oluşturulmalıdır. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şahin, üzerinde çalıştığı proje kapsamında 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesini Konya’da oluşturmayı hedeflediklerini ifade etmiştir.

* SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

 

Bu Haber 1725 Defa Okundu.