Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Bölgesel Kalkınma

TÜRKİYE'DE YENİ BÖLGESEL GELİŞME ANLAYIŞI VE BÖLGE KALKINMA İDARELERİ

 

Son 10 yılda ülkemizin yakaladığı büyüme ve gelişme sadece ülke içinde değil dünya çapında da gündeme gelmektedir. Kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlar ile katma değeri yüksek alanlara yönlendiren Türkiye’nin bu sürecin sonuçlarını önümüzdeki 10 - 15 yıllık dönemde ivme kazanarak alması beklenmektedir.

Makroekonomide sağlanan başarının sürdürülebilmesi, her bölgeyi ve her kesimi içine alan yapısal ve mikro dönüşümün sağlanabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan, her bölgenin kendi şart ve imkânlarına duyarlı, yerel düzeyde yapısal dönüşüm hedeflerine odaklı ve çok yönlü bir bölgesel gelişme politikası uygulanmaktadır. Bu uygulamayla bir taraftan Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz'de nispi olarak zayıf kalan bölgelerimiz hızla kalkındırılırken, ulusal ölçekteki hedeflerin daha da ötesine geçebilmek için bütün bölgelerimizin kalkınma ve rekabet dinamikleri, iyi yönetişim ilkeleri temelinde güçlendirilmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına kadar ülkemiz için milli gelirden ihracata, bilim ve teknolojiden üretkenliğe, sanayiden ticarete pek çok alanda hedefler konulmuş olup bu hedeflere ulaşma yolunda emin adımlar atılmaktadır. 

Ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma hamlesinin tüm bölgelerimiz ve toplum kesimlerimizce desteklenmesi, hâsıl olan faydalardan da adil bir şekilde yararlanılması hedefinin gerçekleştirilebilmesi noktasında Bakanlığımızın bölgesel gelişme politikalarının önemi giderek artmaktadır. Bakanlığımız, etkinlik ve hakkaniyeti aynı anda sağlamak stratejisi temelinde bölgelerarası farkları azaltmak ve bölgelerin rekabet gücünü öne çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalar bağlamında, daha önce harekete geçirilemeyen bölgesel kalkınma planlarına hayatiyet kazandırılmış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile başlayan entegre bölgesel gelişme çalışmaları Orta Anadolu’da KOP, Doğu Karadeniz’de DOKAP ve Doğu Anadolu’da DAP Bölge Kalkınma İdareleri ile genişletilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.