Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KOP Bölgesinde Sosyal Yapı Analizi Projesi Odak Grup Toplantıları Başladı

KOP Bölgesi illerinin tamamında düzenlenecek olan “KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi” Odak Grup Toplantılarının ilki Konya’da başladı.

Eklenme Tarihi
03.12.2018
Okunma Sayısı
2199 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

KOP Bölgesi illerinin tamamında düzenlenecek olan “KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi” Odak Grup Toplantılarının ilki Konya’da başladı

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; bölgenin beşeri sermayesini ön plana çıkartacak, merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından yapılacak sosyal yatırımlara altlık niteliği taşıyacak, önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

 

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesi için “Sosyal Eylem Planı” hazırlanıyor. Konya’da düzenlenen ‘KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi’ odak grup toplantısına KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, sosyal ve beşeri alanlarda faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerden akademik personeller ile KOP İdaresi uzmanları katıldı.

 

İnsanı Önceleyen “KOP Sosyal Eylem Planı” Hazırlanıyor. 

KOP İdaresi olarak maliyet karşılaştırması yapıldığında genellikle iktisadi sektörlerde yatırıma ağırlık verildiğinin söylenebileceğini ancak meyvelerinin daha bereketli olacağını düşündükleri beşerî yatırımları da ağırlık verdiklerini kaydeden KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, son dönemlerde KOP Eylem Planı kapsamında insan odaklı, beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel alanlarda önemli mali destek programlarını hayata geçirdiklerini belirtti.

 

İnsanı odağına alan sosyal proje yürütmenin çok farklı bir süreç olduğunu, yatırım projelerinde yapılan işlerin elle tutulur gözle görülür bir karşılığının bulunduğunu ancak insana yapılan yatırımların maddi karşılığının uzun vadede görülebildiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Tongur, “Bölgede yapılacak beşerî yatırımların kalkınmada büyük bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu inançtan hareketle KOP Bölgesi’nde bir “Sosyal Eylem Planı” oluşturmayı hedefliyoruz. Bölgenin iller bazında mevcut durumunu ortaya koymak, toplumsal ve kültürel yapısını yakından incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve hızlı kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunlarını saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiğini araştırmak ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik/sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya koymak için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile bölgenin nüfus yapısı, göç oranı ve göçün nedenleri, eğitim durumu, istihdam edilebilirliği ve işgücü potansiyeli, özel politika gerektiren grupların toplum içindeki durumu gibi bölge insanının mevcut sosyal, ekonomik ve toplumsal durumu ve yaşanan problemlerin tespit edilmesi sağlanacaktır. Bölge’deki madde bağımlılarının ve pazarlamacılarının, suça bulaşmış ya da suça yönelimli kesimin araştırılması yapılarak çıkan sonuç doğrultusunda bölgeye yönelik çalışmalar yapılacak. Kalkınmanın dinamizmini sağlayan çocukların ve gençlerin yaşadıkları toplumsal problemlerin tespitini yapmaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu sayede KOP illerinde kırılganlıklara sebep olan toplumsal problemleri görmemiz için geniş bir pencere açılmış olacaktır. Yapılan bu ön araştırma sayesinde bölgede yapılacak olan çalışmalara ve yatırımlara ışık tutularak yerinde ve kalıcı çözümler üretilmesi sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

 

 

 

Sosyal Yapı Analizi Projesi Odak Grup Toplantılarının İkincisi Karaman’da Yapıldı.

KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesinin Odak Grup toplantılarının ikincisi Karaman’da gerçekleştirildi.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; bölge illerinde beşerî sermayesinin ön plana çıkartılması, yerel yönetimler ve merkezi hükümetler tarafından yapılacak sosyal içerikli yatırımlarda yol haritası oluşturacak yeni ve önemli bir proje hayata geçiriyor.

 

Karaman’da düzenlenen Odak Grup toplantılarının ikincisine Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden akademik personeller, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile KOP İdaresi uzmanları katıldı.

 

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’ın yer aldığı KOP Bölgesi için “Sosyal Eylem Planı” özelliği taşıyan proje ile bölge illerinde yapılacak beşerî yatırımların kalkınmada üstleneceği role dikkat çekiliyor. İller bazında bölgenin mevcut durumunun ortaya konduğu, toplumsal ve kültürel yapısı, yaşlılık, yoksulluk, göç ve hızlı kentleşme gibi belirlenen sosyal sorunlara toplumun verdiği tepkileri araştırmak ve dezavantajlı kesimlerin ekonomik/sosyal hayatta yaşadıkları sorunların masaya yatırılacağı Odak Grup toplantılarında bölgenin nüfus yapısı, göç oranı ve göçün nedenleri, eğitim durumu, istihdam edilebilirliği ve işgücü potansiyeli, özel politika gerektiren grupların toplum içindeki durumu gibi bölge insanının mevcut sosyal, ekonomik ve toplumsal durumu ve yaşanan problemlerin tespit edilmesi, madde bağımlılarının ve pazarlamacılarının, suça bulaşmış ya da suça yönelimli kesimin araştırılması yapılarak çıkan sonuçlar doğrultusunda bölgeye yönelik çalışmalar yapılacak.

 

Üç aşamadan oluşacak olan ‘KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi’nin İlk aşamasında bölge illerinde mevcut durum analizleri gerçekleştirildi. İkinci aşamayı oluşturan saha çalışmaları ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Odak Grup toplantıları yapılacak. Son aşamada ise ortaya çıkan sonuçlar uzmanlar tarafından yorumlanarak KOP Bölgesi’nde müdahale edilmesi gereken öncelikli alanları içeren rapor haline dönüştürülecek.

 

Üçüncüsü 5 Aralık 2018 Çarşamba günü Niğde’de yapılacak Odak Grup toplantıları sırası ile 6 Aralık 2018 Perşembe günü Aksaray’da, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü Nevşehir’de, 11 Aralık 2018 Salı günü Kırşehir’de, 12 Aralık 2018 Çarşamba günü Yozgat’ta, 13 Aralık 2018 Perşembe günü ise Kırıkkale’de gerçekleştirilecek.

 

Bu Haber 2199 Defa Okundu.