Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KOP İdaresi’nden Kırsal Kalkınma Çalıştayı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, dezavantajlı kırsal alanlarda yaşayan insanların ekonomik refahını artırmak ve yaşanan göç olaylarını tersine çevirmek için önemli bir çalıştaya imza attı.

Eklenme Tarihi
29.03.2017
Okunma Sayısı
2635 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, dezavantajlı kırsal alanlarda yaşayan insanların ekonomik refahını artırmak ve yaşanan göç olaylarını tersine çevirmek için önemli bir çalıştaya imza attı.

İdarenin Büyük Selçuklu Toplantı salonunda yapılan çalıştaya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürleri, Enstitü Müdürleri, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile Oda ve Birlik Başkanları ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ kapsamında düzenlenen çalıştay ile bölge ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Üzerinde yaşadığımız dünyanın bugün itibariyle 7,4 Milyar nüfusa sahip olduğunu, 2020 yılında bu rakamın 8 milyara ulaşmasının beklendiğini kaydeden KOP Başkanı Bostancı, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20’sinin tarım sektörü ile uğraştığı düşünülürse hayatın en vazgeçilmez unsurunun gıda temini ve sürekliliği olduğunu belirtti.

Gelişen teknoloji ile birlikte tarımda mekanizasyonun artması, kent merkezlerinde yoğunlaşan sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam imkanlarının, kırsaldan kent merkezlerine olan göçü tetiklediğini kaydeden Başkan Bostancı, “Dünya Bankası verilerine göre 1960 yılında dünya nüfusunun yüzde 66’sı kırsal alanlarda yaşarken bu oran 2015 yılında yüzde 45 seviyelerine gerilemiş durumda. Ülkemizde ise 60’lı yıllarda dünya ortalaması ile paralel olarak yüzde 68 civarında olan kırsal alan nüfusu 2016 yılı rakamlarına göre ülke toplam nüfusunun yüzde 26’sına tekabül etmektedir. Rakamlardan da görüleceği üzere ülkemizde son 50 yıldaki kırsal alan nüfusu dünya ortalamasının neredeyse iki katı oranda azalmıştır” dedi.

Bölgemiz başta olmak üzere ülke genelinde kırsalda yaşayan insanların, bulundukları bölgeye kıyasla yaşam kalitelerini artırmak, kamunun sağladığı maddi, manevi ve sosyal hizmetlerden faydalanmak, çocuklarına daha iyi eğitim ve yaşam standardı sunmak amacı ile kentlere göç etmeyi tercih ettiklerini ifade eden Bostancı, “Bu kapsamda, su kısıtı yaşayan bölgede birim alandan elde edilen tarımsal üretimin artırılması için temel ihtiyaçların başında gelen sulama altyapılarının oluşturulması amacı ile 2011 yılından bu yana KOP KÖSİP olarak adlandırdığımız küçük ölçekli sulama işleri programı ile yaklaşık 450 Milyon TL kaynak kullandırılarak bölge genelinde yaklaşık 1 Milyon Dekar alanda basınçlı sulama altyapısı kuruldu. Bölgede katma değeri yüksek ürün desenine geçiş için kapsamlı bir eğitim yayım programı ile bütünleşik bir kırsal kalkınma modeline duyduğumuz ihtiyaçtan yola çıkarak; 2014 yılından bu yana KOP TEYAP adı altında yürüttüğümüz KOP Bölgesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı kapsamında düzenlenen eğitimler arasında dağlık bölgelerde ürün deseninin zenginleştirilmesine ve ürünlerin katma değerlerinin artırılarak gelir seviyesinin yükseltilmesi amacı ile çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler önemli bir yer tutmaktadır.  Bölgede uygulanacak olan kırsal kalkınma desteklemelerine yönelik bir yol haritasının oluşturulabilmesi amacı ile bir araya geldiğimiz “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi” ne 2015 yılı itibarı ile start verdik” diye konuştu.

 

KOP Bölgesi’nde, mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştürebilen; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında üretim yapan; örgütlenme ve istihdam düzeyi yüksek, ülke ortalamasının üzerinde gelir üreten, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde işlevsel bir pazarlama ağına sahip,  sosyal ve fiziki altyapısı gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı oluşturmak hedefiyle gereken altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanabilir bir destek modelinin ortaya konulmasının önemine değinen KOP Başkanı İhsan Bostancı, KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı sayesinde 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleriyle protokol imzalayarak, pilot projeler uygulamak üzere yaklaşık 4 milyon TL’lik bir ödenekle çalışmalara başladıklarını, bu kapsamda ‘Yaz Seracılığının yaygınlaştırılması’, ‘Serbest Sistem Tavukçuluk’, ‘Bağcılık, Arıcılık ve Örgütlenme’ gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik projelerin verilen destekler sonucu hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Çalıştayın ikinci bölümüne dört farklı salonda oluşturulan gruplarla devam edildi.

Bu Haber 2635 Defa Okundu.