Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurusu Kabul Edilenlerin Kesin Listesi ve Sınav Tarihi

696 Sayılı KHK gereğince Başkanlığımızda Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdam Edilmek Üzere Başvuru Yapan Hak Sahiplerinden Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Kesin Listenin ve Yapılacak Sınavın İlanı

Eklenme Tarihi
01.03.2018
Okunma Sayısı
2449 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 127'nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23'üncü madde gereğince, Başkanlığımızda sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibarıyla anılan madde kapsamında çalışanlardan Başkanlığımıza başvuru yapan ve Başkanlığımız Tespit Komisyonunca bahsi geçen mevzuatta aranılan şartları taşıdığı tespit edilenler için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 13'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine yönelik olarak yapılacak sınavın; en son çalıştığı işin niteliği temizlik ve güvenlik olan personel için sözlü ve uygulamalı, diğer personel için ise sadece sözlü biçiminde gerçekleştirilmesi; sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Başkanlık Makamının 14/02/2018 tarihli ve 118 sayılı Oluru ile Sınav Kurulu oluşturulmuştur.

 

 

Bu kapsamda Başkanlığımızda sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuru yapan ve aranılan şartları taşıyan, aşağıda isimleri yer alan hak sahiplerine ilişkin sınav, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Çatalhöyük Toplantı Salonu Şeyh Sadrettin Mahallesi, Ferit Paşa Caddesi, No: 18, 42040 Meram/Konya adresinde 5-16 Mart 2018 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

Sınava girmeye hak kazanan çalışanların, anılan tarihler ve saatlerde görev yaptıkları birimlerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İlan Olunur.  01/03/2018

 

 

696 Sayılı KHK Gereğince Başkanlığımızda Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdam Edilmek Üzere 
Başvuru Yapan Hak Sahiplerinden, Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Kesin Liste

 

 

SN ADI  SOYADI TC KİMLİK NO BİRİMİ BAŞVURULAN
KADRO UNVANI
BAŞVURU
SONUCU
1 Hüseyin  KOÇAK 28******066 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
2 Derya  ÇÖRDÜK GÖKYAR 29******386 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
3 Olcay  KONAKÇI 54******292 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
4 Seda EYMİR 43******956 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
5 Hacer  KOÇAK GÜREL 14******606 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
6 Suat  ŞAHİN 24******060 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
7 Eylül  KANBUR 68******716 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
8 Hasan KALEM 60******654 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
9 Ramazan  SÖĞÜT 28******446 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
10 Tuba Hediye  AKGÜNDÜZ 61******058 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
11 Samet TURGUT 26******124 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
12 Nesrin  ÇALIKUŞU 17******732 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
13 Nafiye  NALBANTOĞLU 29******878 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
14 Muhammet Taha  ACAR 59******378 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
15 Ayşe  SEVİL 51******988 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
16 Dilek YILMAZ 65******138 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
17 Mehmet Ali  İŞLER 51******614 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
18 Ahmet  OĞUL 16******930 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
19 Celalettin  YAZICI 60******898 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
20 Kadriye  KANBUR 36******614 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
21 Yunus  PINAR 49******686 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
22 Cesur Alparslan KARAKILIÇ 40******590 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
23 Kazım  GÖKMEN 32******844 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
24 Mustafa  UYSAL 57******096 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
25 Ali  DEMİR 32******290 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
26 İbrahim  ÖZDEMİR 50******292 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
27 Durmuş Ali  TÜRK 21******836 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
28 Arzu  KORUK 32******170 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
29 Önder  PANCAR 37******786 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi Kabul
Bu Haber 2449 Defa Okundu.