Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü madde gereğince Başkanlığımızda Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdam Edilmek Üzere Başvuru Yapanların Başvuru Sonuçlarına İlişkin Listenin İlanı

Eklenme Tarihi
12.02.2018
Okunma Sayısı
5321 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

 

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü madde gereğince Başkanlığımızda sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere; başvuru yapan çalışanların istenilen şartları taşıyıp taşımadığının tespit edilebilmesi amacıyla “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 8’inci maddesi gereğince Başkanlık Makamının 08/01/2018 tarihli ve 29 sayılı Oluru ile oluşturulan Tespit Komisyonu ilgililerin yapmış olduğu başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada incelemiştir.

 

Tespit Komisyonumuzca yapılan ön incelemede; ilgililerce yapılan başvuruların tam ve eksiksiz olduğu, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olduğu ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulduğu görülmüş olup, sonrasında yapılan esas incelemede ise; çalışanların istihdam edildiği sözleşmelerin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü madde kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi dâhilinde olup olmadığı Kamu İhale Kurumu kayıtlarından ve Başkanlığımız ihale kayıtlarından kontrol edilerek tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda; Başkanlığımızda sürekli işçi kadrolarında istihdam edilebilmek amacı ile başvuru yapan çalışanlardan aranılan başvuru şartlarını taşıyanlara ve taşımayanlara ait liste aşağıda yer almaktadır.

 

İlan Olunur. 12/02/2018

 

696 Sayılı KHK gereğince Başkanlığımızda Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdam Edilmek Üzere Başvuru Yapan Hak Sahiplerinden, Başvuru Şartlarını Taşıyanlara ve Taşımayanlara İlişkin Liste
SIRA
NO
ADI  TC KİMLİK NO BAŞVURU
SONUCU
1 Hüseyin KOÇAK 28******066 Kabul
2 Derya ÇÖRDÜK GÖKYAR 29******386 Kabul
3 Olcay KONAKÇI 54******292 Kabul
4 Seda EYMİR 43******956 Kabul
5 Hacer KOÇAK GÜREL 14******606 Kabul
6 Suat ŞAHİN 24******060 Kabul
7 Eylül KANBUR 68******716 Kabul
8 Hasan KALEM 60******654 Kabul
9 Ramazan SÖĞÜT 28******446 Kabul
10 Tuba Hediye AKGÜNDÜZ 61******058 Kabul
11 Samet TURGUT 26******124 Kabul
12 Nesrin ÇALIKUŞU 17******732 Kabul
13 Nafiye NALBANTOĞLU 29******878 Kabul
14 Muhammet Taha ACAR 59******378 Kabul
15 Ayşe SEVİL 51******988 Kabul
16 Dilek YILMAZ 65******138 Kabul
17 Mehmet Ali İŞLER 51******614 Kabul
18 Ahmet OĞUL 16******930 Kabul
19 Celalettin YAZICI 60******898 Kabul
20 Kadriye KANBUR 36******614 Kabul
21 Yunus PINAR 49******686 Kabul
22 Cesur Alparslan KARAKILIÇ 40******590 Kabul
23 Kazım GÖKMEN 32******844 Kabul
24 Mustafa UYSAL 57******096 Kabul
25 Ali DEMİR 32******290 Kabul
26 İbrahim ÖZDEMİR 50******292 Kabul
27 Durmuş Ali TÜRK 21******836 Kabul
28 Arzu KORUK 32******170 Kabul
29 Önder PANCAR 37******786 Kabul
30 Ahmet TOKMAK 15******254 Red (*)
31 Murat TAFRA 34******204 Red (*)
32 Hasan KARAKOCA 35******518 Red (*)
33 Sinan ERSOY 21******706 Red (*)
NOT: (*) İlgililer, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü maddesi kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi  kapsamında çalışmadıkları için başvuruları tespit komisyonunca reddedilmiştir.
Bu Haber 5321 Defa Okundu.