Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Tanıtım Toplantısı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi tanıtım toplantısı Dedeman Otel'de yapıldı.

Eklenme Tarihi
27.10.2015
Okunma Sayısı
1785 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi tanıtım toplantısı Dedeman Otel'de yapıldı.

 

Programa Konya Valisi Muammer Erol, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, KOP İdaresi Kurucu Başkanı ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Konya Milletvekilleri Mustafa Kalaycı, Sait Gönen, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile bazı il müdürleri ve çok sayıda bilişim sektöründen davetliler katıldı.

 

 

Bostancı; “Dünyayla rekabet için teknoloji şart”

Toplantının açılışında konuşan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Eylem Planı’nı bu bölgenin bir gün yeni bir Marmara olabileceği vizyonu ile hazırladıklarını belirtti.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın tam bir teknoloji çağı olduğunu ifade eden Bostancı, "Siber evreni oluşturan ve inanılmaz bir hız ile artan veriler, Veri Merkezleri olarak adlandırılan yapılarda saklanmakta ve işlenmektedir. Yakın zamana kadar kurumların bilgi işlem birimlerinde sunucu ve disk ünitelerinin barındırıldığı bir odadan ibaret olan bu yapılar, artık çok yüksek standartlı fiziksel ve teknolojik altyapılar haline gelmektedir" dedi.

2015 yılı itibarı ile dünya genelinde 3 bin 700 veri merkezi bulunduğunu, bunların yaklaşık bin 500’ünün Amerika Birleşik Devletleri’nde, 220’sinin ise İngiltere’de yer aldığını belirten KOP Başkanı Bostancı, "Piyasa araştırmalarına göre artan bu veri üretim ve depolama ihtiyacına paralel olarak 2015-2019 dönemi için Veri Merkezleri pazarının yıllık ortalama büyüme hızının yaklaşık yüzde 11 olması beklenmektedir. Bununla birlikte 2015 yılında yaklaşık 15 Milyar Amerikan Doları olan Küresel Veri Merkezi inşa pazarının 2019 yılında yıllık 23 Milyar Amerikan Dolarına ulaşması öngörülmektedir" diye konuştu.

Ülkemizde de Veri Merkezleri Pazarı'nın hızla geliştiğini anlatan Bostancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu alanda Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun mevzuatında yaptığı düzenleme ile Ülkemizde faaliyet gösteren Bankaların tüm verilerinin yurt içinde, depolamaları yönünde getirdiği zorunluluk ve telekomünikasyon sektöründeki artan veri merkezi gereksinimleri ülkemizde veri merkezlerine olan ilginin ve ihtiyacın giderek artmasını sağlamaktadır.

 

“Veriler tek merkezde toplanacak”

Ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerinin ve Youtube gibi video paylaşım sitelerinin Türkiye kaynaklı verilerinin ülkemizde depolanmasına yönelik yapılacak olası düzenlemelerin de yurtiçi veri merkezleri pazarının gelişmesinde önemli katkıları olabileceğini düşünmekteyiz. Kamu sektörüne gelindiğinde ise; kamu kurumlarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacı ile internet üzerinden verdikleri hizmetleri artırmaya yönelik e-devlet kapsamındaki çok sayıda projeyi hayata geçirmeleri ve bu çalışmaların başta her bir kurum tarafından münferit olarak yürütülmesi özellikle veri depolanması alanında pek çok mükerrer yatırıma neden olmuştur. Bu masraflı yatırımların daha rasyonel bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bilim ve teknoloji alanında politikalarının tespitinde hükümete yardımcı olmak, hedeflerin saptanması, öncelikli alanların belirlenmesi, plan ve programların hazırlanması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25. Toplantısında; Kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari yapılanma modelinin oluşturulmasına ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin kurulması çalışmalarının yapılması yönünde bir karar alınmıştır.

Bu çalışmaların bir parçası olarak, geçtiğimiz yıllarda TÜRKSAT tarafından Konya ilinde bir felaket kurtarma merkezi yapılması planlanmış, bu amaçla fizibilite çalışmaları yürütülmüştür. Gelinen aşamada, sadece felaket anında devreye girecek nitelikteki veri merkezlerinin doğru bir tercih olmadığı anlaşılmış olup Projenin aktif şekilde çalışacak bir veri merkezi olacak şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. KOP Eylem Planında da yer alan bu projenin yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenmektedir."

Tarih boyunca konumu ve toplum yapısı nedeni ile yaşanan küresel ve bölgesel krizlerde Konya'ya hep güvenli bir liman olarak bakıldığını ve şehrin zor zamanlarda kıymetli değerlerin saklandığı bir sığınak vazifesi gördüğünü söyleyen Başkan Bostancı, Konya'nın deprem ve sel gibi doğal afetlerin yaşanma sıklığının düşüklüğü, ülke içerisindeki konumu ve asayiş açısından güvenli liman konumunu bugünde koruduğunu kaydetti.

Bostancı, güvenliğin yanında geniş ve ucuz arazi varlığı, iklim şartları, Ankara ve İstanbul’a olan yüksek hızlı tren ve havayolu bağlantıları, karbon ve yenilenebilir enerji projeleri ve güçlü altyapısı ile de veri merkezleri gibi güvenlik önceliği olan stratejik yatırımlar için de Konya'nın ön plana çıktığını kaydetti.

 

Babaoğlu: “Yeni Marmara hedefi için çok önemli”

KOP İdaresi kurucu başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, bir akademisyenin önceliğinin her zaman bölgesine ve ülkesine hizmet olduğunu belirtti. Bu doğrultuda uzun yıllar bölge tarımı için hizmet verdiğini kaydeden Babaoğlu, KOP İdaresi’nin kuruluşu ile birlikte bölgenin kalkınmasına yönelik her türlü çalışmayı yapabilecek yeni bir zemine kavuştuklarını söyledi.

Bölgenin uzun dönemde sadece tarım odaklı genişlemesinin getireceği riskleri düşünerek Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den oluşan KOP Bölgesi’nin yeni bir kalkınma sürecine sokacak KOP Eylem Planı hazırlandığını belirterek; Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ‘Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi’nin önemi dikkat çekti. KOP Eylem Planı'nda yer alan projenin bölgenin Yeni Marmara'nın KOP Bölgesi olması yolunda büyük katkı sağlayacağını ifade eden Babaoğlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi temennisinde bulundu. Babaoğlu "Proje hayata geçtiğinde, Türkiye'nin 'darı' merkezi olan Konya, artık 'veri' merkezi haline gelecek" dedi.

 

Konuşmaların ardından yüklenici firma tarafından katılımcılara “Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi” sunumu gerçekleştirildi.

Proje hayata geçtiğinde Google ve Facebook da verilerini Konya’da saklayabilecek.

Bu Haber 1785 Defa Okundu.