Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurumsal

Bakanımız

Bakanımız

+ İncele
Başkanımız

Başkanımız

+ İncele
KOP BKİ

KOP BKİ

+ İncele
Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

+ İncele
Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

KOP İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

+ İncele
Stratejik Plan

Stratejik Plan

+ İncele
Performans Programı

Performans Programı

+ İncele
Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları

+ İncele
İç Kontrol

İç Kontrol

+ İncele
Mali Tablolar

Mali Tablolar

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan "Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, ……..yayımlanır." hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Bakanlığımıza ait Diğer Mali Tabloları aşağıda yayımlanmıştır.

+ İncele
Kur.Mal.Dur.Bek.Rap.

Kur.Mal.Dur.Bek.Rap.

+ İncele
Etik İlkeleri

Etik İlkeleri

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

+ İncele
Hizmet Standartları

Hizmet Standartları

+ İncele
Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

+ İncele
Sanat Galerisi

Sanat Galerisi

Binlerce yıl önce uygarlık tarihinin ilk adımlarının atıldığı KOP Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde) çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerin etkileşimleri ile Bölge'de büyük bir ekonomik ve kültürel birikim kazanmıştır. Bu tarihi birikimi bölge kalkınmasında değerlendirip uygulamak üzere kurulmuş olan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kültürel gelişimin devamını sağlayacak faaliyetlere de destek vermektedir. KOP Sanat Galerisi'nde KOP Bölgesi'nde sanatçılar ve sanatseverleri buluşturacak olan KOP İdaresi kendi hizmet binası içinde 1000 m2 alana sahip KOP Sanat Galerisini bu amaçla hizmete açmıştır.

+ İncele