Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Bölgesi Turizm Master Planı Projesi

 

 

KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı ile turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek belirlenmesi amacıyla KOP Bölgesi Turizm Master Planı yürütülmüştür.

 

Proje ile,

• Bölge ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip olan turizm sektörüne yönelik araştırma faaliyetleri yapılarak, turizmden elde edilen gelirlerin artırılması ve bölge genelinde turizm sektörü başta olmak üzere istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması,

 

• Bölgesel düzeyde turizm sektörü için temel ilkelerin, politikaların, hedeflerin ve stratejilerin, mekânsal boyutu ile değerlendirilip, ulusal ve yerel düzeyde plan, program, strateji belgeleri vb. ile uyumlu hale getirilmesi,

 

• Bölgede gerçekleştirilen tüm yatırımların ve bu proje ile ortaya çıkacak kaynakların, ekonomik değerlerinin turizm sektörüne kanalize edilmesi,

 

• Plan kapsamında uygulanabilecek yatırım özendirici kriterlerin oluşturulması, planlama alanındaki kaynakların bir bütün halinde değerlendirilerek bölgenin bir “Ana Varış Noktası” olmasına yönelik olarak yol haritasının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘KOP Bölgesi Turizm Master Planı’ tamamlandı.

 

Turizm sektörü için ilke, hedef, politika ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilmesi, turizmin öncü, sürdürülebilir sektör haline dönüştürülmesi ve istihdam oluşturulmasına yönelik turizm paydaşlarının katkısı ile hazırlanan ‘KOP Bölgesi Turizm Master Planı’ tamamlanarak son şeklini aldı.

 

 

Turizm Master Planına ulaşmak için tıklayınız.