Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)

 


 

KOP TEYAP Nedir?

 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı kapsamında, 2015-2018 döneminde kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde yürütülecek tarımsal eğitim ve yayım projesidir.

 

Projenin Gerekçesi

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” çalışmasında bölgede tarımla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çiftçi örgütlerinde çalışan teknik personellerin bitkisel üretim ağırlıklı olmak üzere bitki ve hayvancılık üretiminde birçok alanda eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunun yanında bölge çiftçisi için önerilen konuların içinde genel tarımsal eğitim ön plana çıkmış olup bu durum bölge çiftçisinin belirli bir kısmının tüm tarımsal faaliyetlerde uygun teknikleri kullanamadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren hem teknik personellerin hem de çiftçilerin eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir.

 

Projenin Amacı

 

KOP TEYAP ile, son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

 

KOP TEYAP'ın Hedef Kitlesi

 

 • Kamu, özel sektör ve STK’larda tarımsal danışmanlık hizmeti sunan teknik personeller,

 • KOP Bölgesindeki çiftçiler,

 • İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler.

 

KOP TEYAP'ın Hedefleri

 

 • Bölgedeki tarımsal eğitim ve yayımın ihtiyaç analizinin yapmak.

 • Tarımsal yayımcıların kapasitesinin artırmak.

 • Çiftçilerin kapasitesini artırmak.

 • Çiftçilerin kendiliklerinden tarım danışmanlarından hizmet alır hale getirmek.

 • Toprak, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak.

 • Yenilenen modern tarım tekniklerinin kullanımını artırmak.

 • Bölgede iyi ve organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak.

 • Çiftçilere gelirlerini ve yaşam kalitelerini arttırmanın yollarını göstermek.

 • Gençlerin ve çocukların tarıma bakışları ve çiftçilik algılarını iyileştirmek.

 

2015 yılında KOP TEYAP kapsamında KOP Bölgesi kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yönelik yapılacak eğitim projeleri için Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Çağrısına çıkılmıştır. Hibe almaya hak kazanan 14 proje için 794.506 TL ödenek tahsis edilmiştir. KOP TEYAP kapsamındaki çalışmalara 2018 yılına kadar devam edilmesi planlanmaktadır.

 

KOP Bölgesindeki tarımsal eğitim yayımdaki mevcut durumun ortaya konulması ve öncelikli eğitim alanlarını belirlemek amacı ile “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” araştırması yapılmıştır. Kamu ve özel sektörde çalışan tarım yayımcılarına yönelik toplam 279 teknik personele eğitim verilmiştir.

 

Proje, Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 

 

Web Sitesi için tıklayınız.

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

KOP Bölgesindeki Tarımsal Yayımcıların Eğitim Talepleri Alınacak 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında bitkisel üretim ve hayvancılık konularında teknik personel eğitimler talepleri alınacak. Devamı ...

 

KOPTEYAP 2016 Yılı Mali Destek Programı Süre Uzatımı

Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2016 olan KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 2016 Yılı Mali Destek Programı başvuruları 15 Ağustos 2016 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Devamı ...

 

KOP İdaresi'nden KOPTEYAP Kapsamında Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de faaliyet gösteren ziraat mühendislerine 4 gün boyunca teorik ve pratik esaslı ‘Çilek Yetiştiriciliği’ eğitimi verdi. Devamı ...

 

'Kadın çiftçilerimiz eğitimde...'

KOP İdaresi tarafından yürütülen KOP TEYAP kapsamında Konya'nın Taşkent ilçesinde kadınlara “Sağlıklı Beslenme”, “Sebze-Meyve Kurutma”, “Peynir Yapımı” ve “Aile İçi İletişim” konularında eğitimler verildi. Devamı ...

 

KOP TEYAP kapsamında 'Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Eğitimi' gerçekleştirildi. 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde “Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Eğitimi” gerçekleştirildi. Devamı ...

 

KOP TEYAP Kapsamında Ayçiçeği Yetiştiriciliği Eğitimi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Devamı ...

 

KOP TEYAP Eğitimleri Devam Ediyor

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında 2015 yılı içerisinde tarımsal eğitim projeleri için 800 bin liralık kaynak oluşturulduğunu belirterek, 2016 yılında da eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Devamı ...

 

KOP’tan İstihdama Katkı Sağlayacak Eğitim Hamlesi

KOP İdaresi Tarımsal Eğitimlerini Sürdürüyor Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında 2016 yılında yapılacak eğitimlerde istihdam sorunu yaşayan tarımsal yayımcılara yöneleceklerini söyledi. Devamı ...

 

KOP TEYAP Eğitimleri devam ediyor

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında "Büyükbaş Hayvancılık Eğitimi", Karaman’da başladı. Devamı ...

 

KOP TEYAP Kapsamında Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Eğitimi başladı

Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve kısa adı KOP TEYAP olan proje kapsamında, “Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği” eğitimlerinin açılışı Karaman'da yapıldı. Devamı ...

 

KOP İdaresi’nden Bölge Tarımına 794 Bin Lira Hibe

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında bu yıl 14 projeye toplam 794 bin 506 liralık hibe desteği sağlandığını açıkladı.  Devamı ...

 

KOP TEYAP eğitimleri başladı

Aksaray’da başlayan ‘Tarımsal Yayım’ konulu eğitime, kamu ve özel sektörde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenler katıldı. Devamı ...

 

KOP TEYAP Raporu Yayımlandı

KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi Sonuç Raporu yayımlandı. Devamı ...

 

KOP TEYAP Çalıştayları tamamlandı

Tarımda değişimin, Bölgede dönüşümün esaslarının belirlendiği Tarımsal Eğitim ve Yayım Analiz Projesi Çalıştayları tamamlandı. KOP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, çalıştayların, KOP Eylem Planı’nın ana eksenlerinden biri olan tarımsal altyapı ve faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile bölgenin daha hızlı kalkınmasına ışık tutacağını söyledi. Devamı ...

 

KOP TEYAP başlıyor

KOP İdaresi tarafından hazırlanan ve 2015 yılında faaliyete girecek olan KOP TEYAP “Tarımsal Eğitim ve Yayım Analizi Projesi” için saha analiz çalıştayları başlıyor. Devamı ...